Forside:        Bestyrelsen:     Arrangementer:        Mulighedernes Land:    Lokale Seværdigheder:    Find din  lokale forening:    SIDSTE NYT       Birket Lokalhistorist Arkiv        

    Forside:        Bestyrelsen:     Arrangementer:        Mulighedernes Land:    Lokale Seværdigheder:    Find din  lokale forening:    SIDSTE NYT       Birket Lokalhistorist Arkiv        

Indvielse  af                        Glentehøjstien

 

(den reetablerede sti mellem Kragenæs og Ravnsby)

 

     Lørdag den 20. marts  2010

         Mødested:  Kragenæs Kro  kl. 14.00

 

Program:

 

Fra Kragenæs Kro traves der gennem Klinkeskoven og videre af det nyanlagte stiforløb til Glentehøjvej (på det sted, hvor der er stiforbindelse til jættestuen) og tilbage til Kragenæs igen.

Arrangementet afsluttes med kaffe på Kragenæs Kro ca. kl. 15,  hvor kontaktgruppen vil fortælle om arbejdet i de forløbne 3½ år  -  samt om fremtidsudsigterne for anvendelsen af stien.

 

 

      Arrangør: 

      Kontaktgruppen for Glentehøjstiens reetablering

 

I september 2006 blev Glentehøjstien pløjet væk af den daværende ejer af Ellevehøjgård, Ravnsby.

Glentehøjstien har i flere hundrede år forbundet bebyggelserne mellem Ravnsby og Kragenæs, og naturligvis medførte nedpløjningen af det gamle stiforløb en lang række protester.

 

Lokale beboere arrangerede en protestmarch i terrænet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening den 14. oktober 2006, og efter marchen mødtes de fleste af deltagerne på Kragenæs Kro.

De 75 mødedeltagere valgte en arbejdsgruppe bestående af  Gunvor Thorsen, Danmarks Naturfrednings-forening,  Jørgen Mahlert, Kragenæs,  Niels Poulsen, Ravnsby  og  Bjarne Lund Hansen, Birket  med det formål at få reetableret den nedpløjede sti.

 

Det blev et meget kompliceret og langt sagsforløb med ejere, sagførere, fredningsmyndigheder, politikere og medarbejdere i Ravnsborg og Lolland Kommune  samt andre involverede.

Men efter ca. 3½ års tovtrækkeri er der nu etableret en ny sti, der forbinder Kragenæs og Ravnsby med et stiforløb meget tæt på det oprindelige.

 

Dette forløb vil vi i arbejdsgruppen gerne foretage en indvielse af og inviterer derfor alle interesserede til at møde op ved Kragenæs Kro lørdag den 20. marts kl. 14  ( 2010 ).

 

Vi slutter af med kaffe m.m. på Kragenæs Kro ca. kl. 15.

 

 

Med venlig hilsen

 

Kontaktgruppen for Glentehøjstiens reetablering

Sagen kort:

 

Velkommen

 

 

 

SIDSTE NYT

 

 

NYHEDS-

ARKIV

 

Bestyrelsen:

 

 

Opslagstavlen:

 

 

Arrangementer:

 

 

Læserbreve:

 

 

Historie:

 Borgerforeningen

1953 - 2009

 

 

Lokale

Seværdigheder:

 

 

Gæstebog:

Her kan du komme med indlæg, kommentarer, ris & ros.

 

 

Find din

lokale forening:

 

 

Bliv medlem:

 

 

Vedtægter:

 

 

 

Forenings Nyt:

Det sidste nye fra de

andre foreninger i Birket