Forside:        Bestyrelsen:     Arrangementer:        Mulighedernes Land:    Lokale Seværdigheder:    Find din  lokale forening:    SIDSTE NYT       Birket Lokalhistorist Arkiv        

    Forside:        Bestyrelsen:     Arrangementer:        Mulighedernes Land:    Lokale Seværdigheder:    Find din  lokale forening:    SIDSTE NYT       Birket Lokalhistorist Arkiv        

Ekstraordinær generalforsamling

Birket og Omegns Borgerforening, Ekstraordinær Generalforsamling, 29. april, 2009, i Birket Skole.

 

Referat:

Mødet indledtes af Willy Molin, der foreslog Bjarne Lund Hansen som dirigent.  Enstemmigt vedtaget.

Dirigenten forventede et kort møde, der var kun to punkter og evt. på dagsordenen.

Dirigenten lagde ud med at gennemgå referatet af punkt 4 fra den ordinære generalforsamling, hvoraf det fremgik, at der ikke var qvorum til at vedtage en bestemmelsesændring.  Derfor afholdtes denne ekstraordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen vedtog vedtægtsændringen uændret, og valgte derefter Flemming Funch og Jan Johansson til bestyrelsen.

Under evt. længere diskussion om de forestående vedtægtsændringer næste år.  Det er vigtigt, at vedtægterne forsimples, fx så der blot skal 2/3 af de fremmødte til for at vedtage en ændring.  Andre punkter skal dog stadig findes i vedtægterne, fx omkring kasserer og revisor.

Under evt. orienterede Bjarne om, at Sille Clausen foreslår et kontaktgruppemøde sidst i maj omkring Mulighedernes Land.  Generalforsamlingen blev enige om at foreslå 25. 27 eller 28. maj, alt efter hvornår Libuse vil være i stand til at deltage.  Det er et stort ønske hos kommunen, at børnefamilier er repræsenteret i kontaktgruppen.  Willy tilføjede at der ikke bør være mere end 8 medlemmer i kontaktgruppen.

 

Næste bestyrelsesmøde fastsattes til 18. maj kl. 19.

 

To nye blev valgt ind - Bestyrelsen blev udvidet med Flemming Funch & Jan Johanson

Sidste punkt under evt. var Bjarne Lunds orientering om stien.  Linealløsningen er nu accepteret af alle parter.  Men Arbejdsgruppen er ikke opløst, og den vil følge implementeringen nøje.

Referat: Libuse Müller, formand

 

Velkommen

 

 

 

SIDSTE NYT

 

 

NYHEDS-

ARKIV

 

Bestyrelsen:

 

 

Opslagstavlen:

 

 

Arrangementer:

 

 

Læserbreve:

 

 

Historie:

 Borgerforeningen

1953 - 2009

 

 

Lokale

Seværdigheder:

 

 

Gæstebog:

Her kan du komme med indlæg, kommentarer, ris & ros.

 

 

Find din

lokale forening:

 

 

Bliv medlem:

 

 

Vedtægter:

 

 

 

Forenings Nyt:

Det sidste nye fra de

andre foreninger i Birket