Forside:        Bestyrelsen:     Arrangementer:        Mulighedernes Land:    Lokale Seværdigheder:    Find din  lokale forening:    SIDSTE NYT       Birket Lokalhistorist Arkiv        

    Forside:        Bestyrelsen:     Arrangementer:        Mulighedernes Land:    Lokale Seværdigheder:    Find din  lokale forening:    SIDSTE NYT       Birket Lokalhistorist Arkiv        

Borgermøde den 15.9 kl. 19.00

Vær med til at forbedre fællesarealerne i landsbyerne Birket, Torrig og Lindet

 

Kom til borgermøde i Signe Stubs Sognegård i Birket d. 15. sep. 2009 kl. 19.00 – 21.00

Som en del af projekt Mulighedernes Land inviteres borgerne i Birket og omegn til borgermøde, hvor vi sammen skal se på muligheder for fornyelse af fællearealerne i landsbyområdet. Det lokale kontaktudvalg har henover sommeren arbejdet med ideer og forslag til forbedringer i landsbyområdet, og det er disse forslag og ideer der bliver præsenteret, og som der vil være mulighed for at kommentere.

Projekt Mulighedernes Land i Birket, Torrig og Lindet har været længe undervejs, og har i juni måned fået endeligt grønt lys fra alle involverede parter til igangsættelse af lokale aktiviteter. Projektet i Birketområdet har bl.a. fået bevilliget penge fra Indenrigs- og Socialministeriets områdefornyelses-pulje, og det er disse midler, der skal bruges på at forbedre landsbyområderne. Der er ligeledes i juni måned blevet oprettet et lokalt kontaktudvalg, samt tilknyttet professionelle konsulenter.

Kontaktudvalgets ideer og forslag vil efter borgermødet blive bearbejdet af Lolland Kommunes rådgivere, der sammen med projektledelsen vil lave en helhedsplan for området. Helhedsplanen skal behandles politisk i Erhvervs og Kulturudvalget på novembermødet og Ministeriet skal herefter godkende den endelige helhedsplan senest 1. februar 2010. Når de endelige godkendelser foreligger, kan processen omkring udbud og igangsættelse af anlægsopgaver forventes igangsat.

Vi håber, at mange vil møde op og støtte op omkring kontaktudvalgets ideer og den videre arbejdsproces hen imod færdiggørelsen af en plan for fællesarealerne i landsbyområdet.

På borgerforeningens hjemmeside www.birketsogn.dk eller www.lolland.dk/mulighedernesland kan interesserede læse mere om Mulighedernes Land i Birket og omegn samt andre projekter i Lolland Kommune.

 

Velkommen

 

 

 

SIDSTE NYT

 

 

NYHEDS-

ARKIV

 

Bestyrelsen:

 

 

Opslagstavlen:

 

 

Arrangementer:

 

 

Læserbreve:

 

 

Historie:

 Borgerforeningen

1953 - 2009

 

 

Lokale

Seværdigheder:

 

 

Gæstebog:

Her kan du komme med indlæg, kommentarer, ris & ros.

 

 

Find din

lokale forening:

 

 

Bliv medlem:

 

 

Vedtægter:

 

 

 

Forenings Nyt:

Det sidste nye fra de

andre foreninger i Birket