Det første møde med kommunens projektleder Sille Wilhelm Clausen og konsulenterne fra Byfornyelsesselskabet (SBS), Björk Trøst Bigum og Tina Roden fandt sted midt i juni, hvor projektets tidsramme og køreplan blev præsenteret, og kontaktgruppen fik opgaven at komme med forslag til fornyelser af byrummet i området Torrig, Lindet og Birket, samt et oplæg omkring aktiviteter.

Alt dette inden den 15. september 2009.

 

Kontaktgruppen anmodede SBS konsulenterne om at udarbejde deres professionelle forslag til fornyelse af byrummet i de tre landsbyer. Forslaget skulle være ledetråd og inspiration for gruppens arbejde, uden dog at vi behøvede at tiltræde dem.

 

Forslaget blev modtaget medio juli og i løbet af august mødtes kontaktgruppen flere gange til længere aftenmøder, hvor vi diskuterede, vragede og besluttede forslag til de enkelte punkter. I forslagene blev der også skelet til borgernes og foreningernes ideer fra de tidlige møder, samt til møder i arbejdsgruppen for foreningernes formænd (afholdt januar - marts). Repræsentanter fra kontaktgruppen mødtes ligeledes med formand og næstformand i bestyrelsen for Signe Stub Sognegård for at får præciseret Sognegårdens ønsker i forhold til fornyelsen.

 

Forslaget blev færdigskrevet den 13. september og blev forelagt på borgermødet den 15. under deltagelse af kommunens projektledelse, samt SBS konsulenterne. Efter en kort indledning om baggrunden for mødet, projektets aktuelle status og tidsrammen ved Sille Clausen og Libuse Müller, præsenterede Bjarne Lund Hansen kontaktgruppens ”Forslag til områdets fornyelse” – oversigten findes som et selvstændigt papir.

 

Der deltog 72 borgere i mødet. Mange gav deres mening til kende, men hovedpunkterne i forslaget blev stort set uændrede og de er dermed vores bidrag og udgangspunkt for projektledernes arbejde.

Det blev dog flere gange understreget af Sille Clausen og konsulenterne, både under kontaktgruppens arbejde og på selve borgermødet, at de naturligvis vil bruge og respektere borgernes ønsker i den omfang det kan lade sig gøre, men såvel projektets økonomi, som forskellige lovkrav og øvrige kommunale planer skal medtages i prioriteringen og den endelig udvælgelse af forslagene til realisering.

 

Bevarelsen af Birket Skole, som et multihus, med kultur, sport og sociale foranstaltninger som omdrejningspunkt optog en del af diskussionen. Der var overvejende stemning for at bevare den gamle skole til de kulturelle og sociale aktiviteter, og der er foreløbigt to forslag med hensyn til den røde skolebygning: enten total nedrivning og opførelse af en helt ny sportshal, eller delvis nedrivning og renovering af den nuværende gymnastiksal, med tilhørende klublokaler (fremgår af oversigten over forslagene).

Et tredje forslag, som kunne komme på tale, hvis 3-Ø samarbejde (Askø, Fejø, Femø) og/eller 8-Ø samarbejde (en ny sammenslutning af Sjællands og Lollands øer) kunne bruge en del af bygningen, blev fremført under selve mødet,

Energi/varmebesparelsen for skoleområdet optog mange i forsamlingen og flere ideer er ved at blive undersøgt.

 

Selvom vi alle, inkl. projektledelsen tror på, at skolens betydning for helheden af hele projektet gør bevarelsen nærmest selvskrevet, er inddragelsen af skolen til Birkets og også Mulighedernes Land aktiviteter, fortsat afhængig af den politiske beslutning i november måned.

 

Referat: Libuse Müller

Referat fra borgermødet i Signe Stubs Sognegård, Birket den 15. september 2009

 

Formålet med borgermødet var at informere borgerne om udviklingen i samarbejdet omkring projektet Mulighedernes Land (Lolland Kommune og Real Dania), som for Birket området er et projekt på over 22 millioner.

Projektet holder snart 1 års fødselsdag og de projektansvarlige i Kommunen, Real Dania og de tilknyttede konsulenter har haft et travlt år, som ikke har været særlig synligt for os i de udvalgte projekter.

 

Startskuddet var borgermødet i november 2008, men det konkrete arbejde kunne først rigtig komme i gang efter at projektet var godkendt i Real Dania og samarbejdsaftalen underskrevet – slutningen af maj 2009.

 

I venteperioden var borgerforeningen tovholder og i juni måned blev kontaktgruppen til Mulighedernes Land så sammensat.

Kontaktgruppen dækker området geografisk med repræsentanter fra Lindet, Torrig og Birket. Vi sørgede for aldersmæssig og erhvervsmæssig fordeling, samt vægtede at børnefamilier blev repræsenteret. Det vigtigste var dog, at det enkelte medlem var interesseret i at bidrage til processen og var parat til at være aktiv i selve arbejdsfasen. Det viste sig at være meget rigtigt, for vi fik virkelig travlt.

Referent for Kontakt-gruppen Libuse Müller.

Bjarne Lund Hansen fremlagde kontaktgrup-pens forslag.

72 deltog i borgermødet
Tekstfelt:
15. september 2009

    Forside:        Bestyrelsen:     Arrangementer:        Mulighedernes Land:    Lokale Seværdigheder:    Find din  lokale forening:    SIDSTE NYT       Birket Lokalhistorist Arkiv        

    Forside:        Bestyrelsen:     Arrangementer:        Mulighedernes Land:    Lokale Seværdigheder:    Find din  lokale forening:    SIDSTE NYT       Birket Lokalhistorist Arkiv        

 

Velkommen

 

 

 

SIDSTE NYT

 

 

NYHEDS-

ARKIV

 

Bestyrelsen:

 

 

Opslagstavlen:

 

 

Arrangementer:

 

 

Læserbreve:

 

 

Historie:

 Borgerforeningen

1953 - 2009

 

 

Lokale

Seværdigheder:

 

 

Gæstebog:

Her kan du komme med indlæg, kommentarer, ris & ros.

 

 

Find din

lokale forening:

 

 

Bliv medlem:

 

 

Vedtægter:

 

 

 

Forenings Nyt:

Det sidste nye fra de

andre foreninger i Birket

 

 

Velkommen

 

 

 

SIDSTE NYT

 

 

NYHEDS-

ARKIV

 

Bestyrelsen:

 

 

Opslagstavlen:

 

 

Arrangementer:

 

 

Læserbreve: