Forside:        Bestyrelsen:     Arrangementer:        Mulighedernes Land:    Lokale Seværdigheder:    Find din  lokale forening:    SIDSTE NYT       Birket Lokalhistorist Arkiv        

Status i Mulighedernes Land - fra Lolland KommuneMulighedernes Land:

Status for Mulighedernes Land i Birket, Torrig og Lindet

13.3 2010

Godkendelse fra ministeriet

 

Programmet for områdefornyelse, som blev udarbejdet i efteråret 2009 har nu modtaget den sidste godkendelse fra Socialministeriet. Det betyder, at vi nu kan foretage den endelige detajlplanlægning og projektering, der går forud for de egentlige fysiske arbejder, der skal ske i området.

 

Vi samarbejder fortsat med rådgivningsfirmaet SBS, og sammen med dem vil vi i nærmeste fremtid fremlægge den detaljerede plan for indsatsen i byrummet ud fra de ideer og ønsker, som borgerne/kontaktgruppen har foreslået.

 

Tidsplanen (kort sigt) herfor er som følger:

 

Uge 11:  SBS foretager registrering af skolen med henblik på udarbejdelse af beslutningsgrundlag for de videre prioriteringer

 

Uge 14:  Koordination mellem rådgiver, projektmedarbejdere, trafikeksperter mv. i forhold til at afklare detaljer i enkelte anlægsopgaver

Møde m kontaktgruppe; fremlæggelse af registrering af skolen - samt anbefalinger til renovering/nedrivning af prioriterede bygningsdele + fremlægge tidsplan for gennemførelse af byfornyelsesindsats

 

Uge 16:     Store oprydningsdag i Birket og omegn. Forslag om 24. april.

 

Den endelige tidsplan for resten af forløbet udfærdiges i sammenhæng med den detaljerede plan for anlægsarbejderne. Den endelige prioritering og beslutning omkring hvad der skal gennemføres og hvad ikke, vil, som aftalt tidligere, ske i samråd med kontaktgruppen - og efterfølgende fremlægges på et kollektivt borgermøde.

Forventeligt kan der startes på synlige anlægsopgaver i maj/juni.

 

 

Boligsocial medarbejder/indsats

 

Pr. 1. januar 2010 er socialrådgiver Steen Madsen ansat på projektet til at tage vare på de boligsociale opgaver i projektet. Projektets boligsociale del har til formål at tage fat omkring de dårligste boliger, der ligger i området omkring Birket – og vi vil tage initiativ til en dialog med husenes beboere/ejere for at se, hvilke muligheder vi i samarbejde mellem borger og kommune evt. kan tilbyde for at forbedre situationen omkring den pågældende bolig og evt. deraf afledte problemstillinger.

 

Steens primære opgave vil være at tilbyde rådgivning og vejledning til de borgere som på en eller anden vis vil blive berørt af projektets tiltag omkring bolignedrivning og renovering. Tanken er, at Steen skal fungere som bindeled til de muligheder og tilbud Lolland Kommune byder på, således at de berørte personer sikres den bedst mulige hjælp. Det er i relation hertil vigtigt at påpege, at den rådgivning og hjælp der tilbydes, alene vil være et anliggende der angår den enkelte borger/familie, og vil således ikke blive drøftet i andre forum

 

Pt. er Steen i gang med at organisere det interne samarbejde på tværs af sektorerne i Lolland Kommune. En væsentlig opgave er at udarbejde en decideret boligsocial handleplan til fremtidig brug i Lolland Kommune. Dette betyder, at de erfaringer der opnås i Birket samt generelt i projektperioden, vil skulle bruges til at udarbejde en form for guide til hvorledes boligsociale opgaver løses bedst muligt.

 

Åben rådgivning

 

I forbindelse med projektets boligsociale indsats tilbyder Steen Madsen åben rådgivning på annoncerede torsdage. Steen vil være at træffe på skolen, hvor alle er velkommen til at kigge forbi til en snak og en kop kaffe.

 

Idéen er, at man her vil kunne vende ”stort og småt”, deriblandt også eventuelle tanker og spørgsmål i forhold til ens boligsituation. Vi håber, I vil bruge Steen til afklaring af diverse spørgsmål til projektet, dels som muligt ”bindeled” til nogle af Lolland Kommunes mange muligheder og tilbud. Der stilles dog ingen som helst krav til hvad der vil kunne samtales om, og al rådgivning er anonym og omfattet af tavshedspligt.

 

Tilbuddet vil blive annonceret på opslagstavlen ved skolen, og det vil desuden fremgå af projektets og Birket Sogns hjemmeside.

 

Kollektiv oprydningsdag

 

Vi har på tidligere borgermøder drøftet muligheden for at lave en fællesdag, hvor vi hjælpes ad med at rydde ud i de gamle sager, der kan have hobet sig op rundt omkring. Vi foreslår den lørdag d. 24. april som en mulig dato for en kollektiv oprydningsdag i Birket, Torrig og Lindet. Den endelige form for hvordan dagen organiseres er endnu ikke helt på plads, men der vil komme information ud til alle omkring dette.

Der kan blive arrangeret en særaftale, hvis man har specielle store ting, som man gerne vil skille sig af med. Dette vil der ligeledes blive informeret om.

 

 

Vil du vide mere?

 

Du kan få information om Mulighedernes Land i Birket flere steder:opslagstavlen ved skolen – her kommer der løbende statusskrivelser og her annonceres kommende arrangementer mv.

 

www.lollandkommune/mulighedernesland er kommunens hjemmeside, hvor man vil kunne følge med i

den løbende projektudvikling og aktiviteter i Birket

 

www.birketsogn.dk er borgerforeningens hjemmeside, hvor der ligeledes løbende vil blive lagt statusskrivelser fra projektet.

 

Kontakt boligsocial medarbejder Steen Madsen, tlf. 23 23 81 80, mail stma@lolland.dk, eller projektleder Sille Wilhelm Clausen, 54 67 65 52, mail sicl@lolland.dk

Sidste nyt fra:Mulighedernes Land:

    Forside:        Bestyrelsen:     Arrangementer:        Mulighedernes Land:    Lokale Seværdigheder:    Find din  lokale forening:    SIDSTE NYT       Birket Lokalhistorist Arkiv        

Tekstfelt:

 

Velkommen

 

 

 

SIDSTE NYT

 

 

NYHEDS-

ARKIV

 

Bestyrelsen:

 

 

Opslagstavlen:

 

 

Arrangementer:

 

 

Læserbreve:

 

 

Historie:

 Borgerforeningen

1953 - 2009

 

 

Lokale

Seværdigheder:

 

 

Gæstebog:

Her kan du komme med indlæg, kommentarer, ris & ros.

 

 

Find din

lokale forening:

 

 

Bliv medlem:

 

 

Vedtægter:

 

 

 

Forenings Nyt:

Det sidste nye fra de

andre foreninger i Birket

 

 

Velkommen

 

 

 

SIDSTE NYT

 

 

NYHEDS-

ARKIV

 

Bestyrelsen:

 

 

Opslagstavlen:

 

 

Arrangementer:

 

 

Læserbreve:

 

 

Historie:

 Borgerforeningen

1953 - 2009

 

 

Lokale

Seværdigheder:

 

 

Gæstebog:

Her kan du komme med indlæg, kommentarer, ris & ros.