Forside:        Bestyrelsen:     Arrangementer:        Mulighedernes Land:    Lokale Seværdigheder:    Find din  lokale forening:    SIDSTE NYT       Birket Lokalhistorist Arkiv        

    Forside:        Bestyrelsen:     Arrangementer:        Mulighedernes Land:    Lokale Seværdigheder:    Find din  lokale forening:    SIDSTE NYT       Birket Lokalhistorist Arkiv        

Den 16. juni skrev projektleder Sten Madsen om det sidste nye vedrørende Mulighedernes Land

På denne side ligger information om de seneste aktiviteter i projekt 'Bedre boliger - færre boliger', mens information om projektet generelt og projektets vision findes i undersider, der findes i menuen til venstre. 

 

Seneste aktiviteter

 

Der har tirsdag den 2. juni været afholdt møde i kontaktgruppen, på hvilket der bl.a.. var mulighed for at kigge nærmere på forslag (fra SBS Rådgivning) til hvordan der kan tages hånd om de trafikale forhold i Birket. Som ofte påpeget fra borgernes side bliver der kørt både stærkt og ”voldsomt” igennem byen, og forslaget rummer derfor en række konkrete forslag til hvordan trafikken kan afvikles på en gang både langsommere og mere ”roligt”, men samtidig tager hensyn til behovet for at store køretøjer fortsat skal kunne til og fra Birket på fornuftig vis.

 

Forslaget blev positivt modtaget, og det har efterfølgende været forelagt Lolland Kommunes vejmyndighed, der nu – sammen med SBS Rådgivning – arbejder videre med planerne. Forhåbningen er, at man snarligt vil kunne iværksætte de første tiltag i retning af at gøre trafikforholdene i Birket, Torrig og Lindet mere trygge for alle.

 

Det var tillige hensigten, at der på mødet skulle være debatteret plan for fornyelse af de fælles byrum omkring lokale mødesteder m.m. Men idet spørgsmålet om fortsat drift af de bygninger der tidligere husede Birket Centralskole aktuelt indgår i Lolland Kommunes ”sparekatalog”, og som sådan i øjeblikket undergår politisk behandling, blev hovedparten af den påtænkte debat udskudt indtil der forefindes en afklaring på skolens fremtid.

 

Der blev dog mulighed for at fremlægge de ønsker der blev givet fra Birket og omegns børn og unge ved workshoppen den 26. maj, hvilket fra borgerside gav anledning til forslag om en hurtig etablering af et mindre legepladsområde ved skolen.

 

Der arbejdes derfor i øjeblikket på en model hvor man med hjælp fra Lolland Produktionsskole (elever og lærere) forsøger at efterkomme dette ønske. Forhåbningen er, at man så hurtigt det lader sig gøre vil kunne opstille nogle legeredskaber, der så senere vil kunne indgå som del af et større lege- & fritidsanlæg i Birket.

 

Nyt møde i kontaktudvalget forventes afholdt sidst på sommeren, hvor et konkret forslag til byrumsfornyelse (udarbejdes pt af SBS Rådgivning – efter oplæg fra Birkets borgere) vil blive forelagt og drøftet.

 

Tanken er, at forslaget (eller dele heraf) umiddelbart efter vil kunne videresendes til politisk behandling, og om alt går vel vil de første spadestik kunne tages i løbet af efteråret 2010.

 

Inden da vil der som tidligere omtalt blive sat fokus på muligheden for 25 % i tilskud til forbedringer på egen bolig. Informationsmaterialet omkring dette er lige på trapperne, og forventes snarligt husstandsomdelt i Birket, Torrig og Lindet.

 

I forbindelse med uddelingen af informationsmaterialet vil jeg på udvalgte dage (annonceres samtidig) være at træffe på skolen, og stå til rådighed for eventuelle spørgsmål. Som altid er jeg også at træffe på telefonen – ring bare på 23 23 81 80.

 

Med ønsket om en skøn og solrig sommer.

 

 

Steen Madsen

Projektmedarbejder

Så langt var "Birketprojektet" fremme -

 

Velkommen

 

 

 

SIDSTE NYT

 

 

NYHEDS-

ARKIV

 

Bestyrelsen:

 

 

Opslagstavlen:

 

 

Arrangementer:

 

 

Læserbreve:

 

 

Historie:

 Borgerforeningen

1953 - 2009

 

 

Lokale

Seværdigheder:

 

 

Gæstebog:

Her kan du komme med indlæg, kommentarer, ris & ros.

 

 

Find din

lokale forening:

 

 

Bliv medlem:

 

 

Vedtægter:

 

 

 

Forenings Nyt:

Det sidste nye fra de

andre foreninger i Birket