Forside:        Bestyrelsen:     Arrangementer:        Mulighedernes Land:    Lokale Seværdigheder:    Find din  lokale forening:    SIDSTE NYT       Birket Lokalhistorist Arkiv        

    Forside:        Bestyrelsen:     Arrangementer:        Mulighedernes Land:    Lokale Seværdigheder:    Find din  lokale forening:    SIDSTE NYT       Birket Lokalhistorist Arkiv        

"Skolen" lever stadig - også i fremtiden....POSTITIVT UDFALD AF ØKONOMIUDVALGETS BESPARELSER OMKRING MULIGHEDERNES LAND

I torsdags havde  Borgmester Stig Vestergaard, Viceborgmester Hanne Møller og kommunaldirektør Thomas Knudsen indkaldt kontaktgruppen i Mulighedernes Land til et møde på Birket Skole, for at oplyse om Økonomiudvalget besparelser i Mulighedernes Land og udfaldet var meget positivt set med Birket briller. Der var ingen direkte spareplaner for byrumsdelen og skole, hvorimod besparelsen ene og alene skulle ske omkring den boligsociale del. Dette fordi kommunen mener at husene i Birket er bedre end forventet,  og at der således ikke skal bruges så mange penge som forventet.

 

Borgmester Stig Vestergaard fortalte kort om konsekvenserne af økonomiudvalgets beslutning. Her sagde han,  at der ikke kunne være tale om,  at hele Birket Skole skal kunne bruges, men at Birket borgerne måtte vælge mellem to løsninger. Enten skulle man beholde den røde bygning fra 1954 (Bandholmvej 99) eller også den gule bygning (Biblioteket og Børnehaven - Bandholmvej 101-103) fra 1901.

 

Kontaktudvalget fik en måneds tid  til at beslutte sig til hvilken af modellerne,  man ønskede fra Birket borgernes  side og at det skulle være et enigt udvalg. Det blev besluttet at holde et formøde den 6. september i Kontaktgruppen, inden gruppen dagen efter holder møde med arkitektfirmaet SBS` konsulenter, som har lavet nogle oplæg ud fra gruppens ønsker. Projektleder Sille Hedvig Wilhelm Clausen,  som er kommunens repræsentant i kontaktgruppen oplyste, at de vedtagne projekter skal påbegyndes senest i 2011 og at man skal have afsluttet det med udgangen af 2012.

 

Formanden for Birket & Omegns Borgerforening Libuse Müller var meget tilfreds efter mødet: ”Det var meget positive meldinger vi fik fra Lolland Kommune, selvom det gør ondt at skulle sige farvel til enten den røde eller den gule bygning, men omvendt så har vi et valg og  at vi nu selv har mulighed for at skabe en fremtid i Birket. Borgmesterens udmelding om at kommunen ikke går med i sådan et projekt, uden at de fortsat vil stå for driften, kan jeg kun hilse velkommen”.

 

På mødet blev det oplyst,  at det er besluttet at Birket Lokalhistorisk Arkiv skal flyttes til Købelev. Der var store ønsker fra deltagerne om at beholde det,  og  flytte Arkivet til skolen. Libuse Müller har talt med Anne Merethe Møller, formand for Kultur og Fritid, som siger at forslaget med flytte arkivet til Købelev er taget, men afviser ikke at man i stedet kan flytte arkivet til skolen. Kontaktgruppen vil hurtigst muligt tage kontakt til  arkivleder Edel Kristoffersen & Støttekredsen for sammen med kontaktgruppen at finde en løsning. Edel Kristoffersen er meget glad for,  at der nu er en afklaring omkring, hvor Arkivet skal have til huse. Edel Kristoffersen siger: Jeg vil en af dagene sende et brev til formanden for Kultur & Fritid Anne Merethe Møller, for at give min accept på at Birket Lokalhistorisk Arkiv kan flyttes til Birket Skole”.

 

To års arbejde i Kontaktgruppen er ikke spildt, tværtimod. Men man har ventet på den endelige beslutning fra kommunen og den er nu kommet.  Arkitektfirmaet SBS har  arbejdet med at tilpasse de forskellige forslag fra Kontaktgruppen. Dette gælder ikke bare for Skoledelen, men også byrumsdelen, hvor gruppen har lavet udkast til alt lige fra byporte og beplantning til trafiksikkerhed.

 

Kontaktgruppen planlægger et informationsmøde i nærmeste fremtid for at orientere Birkets borgere om projektet.

 

Af Per H. Knudsen

Borgmester Stig Vester-gaard havde indkaldt til møde på Birket Skole for at orientere om Økonomi udvalgets beslutning ved-rørende besparelserne omkring Mulighedernes Land og han havde næsten kun positive meldinger.

Skal det være den røde bygning eller den gule bygning (herunder),  som skal lade livet. Det er nu op til Kontaktudvalget at komme med deres forslag. Gruppen holder møde den 6. september for at diskutere sagen.

Ville Fysiklokalet ikke være ideelt til at huse Birket Lokalhistorisk Arkiv?

 

Dette og mange andre spørgsmål skal Kontaktgruppen arbejde med i den nærmeste fremtid.

 

Billedet til højre er et af de første beviser på at Kontaktgruppen har fået noget ud af de sidste to års arbejde, nemlig en mindre legeplads ved siden af den gule bygning. Indenfor de næste par år skulle der gerne skyde en masse nye projekter i Birket op……..

For en ordens skyld så er adressen på den røde bygning Bandholmvej 99 og den gule bygning Bandholmvej 101-103.

Tekstfelt:

 

Velkommen

 

 

 

SIDSTE NYT

 

 

NYHEDS-

ARKIV

 

Bestyrelsen:

 

 

Opslagstavlen:

 

 

Arrangementer:

 

 

Læserbreve:

 

 

Historie:

 Borgerforeningen

1953 - 2009

 

 

Lokale

Seværdigheder:

 

 

Gæstebog:

Her kan du komme med indlæg, kommentarer, ris & ros.

 

 

Find din

lokale forening:

 

 

Bliv medlem:

 

 

Vedtægter:

 

 

 

Forenings Nyt:

Det sidste nye fra de

andre foreninger i Birket